Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Manifest voor een informatie- en betekenisrevolutie door professor Rik Maes

01/07/2024

Afgelopen donderdag ontvingen onze collega’s van NEDICTOR de Vlaamse professor Rik Maes, eerder te gast bij ons over de principes van de informatiehuishouding. Samen met Dion Kotteman beschrijft Rik Maes in het "Manifest voor een informatie- en betekenisrevolutie" de dringende noodzaak voor een fundamentele verandering in de manier waarop organisaties omgaan met informatie en betekenisgeving. In een wereld die gekenmerkt wordt door extreme complexiteit en onzekerheid, benadrukken de auteurs dat organisaties niet kunnen volstaan met alleen digitalisering; ze moeten ook diepgaand transformeren.

De maatschappij bevindt zich in een tijdperk van digitale revolutie, vergelijkbaar met de industriële revolutie, waarbij een overgang plaatsvindt van een mechanistisch naar een informationeel wereldbeeld. Dit leidt tot toenemende onzekerheid en fragmentatie, met uitdagingen zoals economische instabiliteit, milieuzorg en sociale conflicten. Organisaties worden geconfronteerd met een groeiende complexiteit die vaak resulteert in bureaucratie en inefficiëntie.

Het manifest stelt dat organisaties moeten afstappen van verouderde methoden en een nieuwe benadering omarmen die draait om ethische principes, flexibiliteit en samenwerking. De rol van informatie binnen organisaties moet herzien worden: informatie is niet slechts een hulpmiddel, maar de kern van de organisatie. Dit vraagt om een strategische benadering van informatiemanagement, waarbij gegevens niet alleen beheerd, maar ook effectief benut worden om betekenis te creëren.

Informatieprofessionals moeten hun rol opnieuw definiëren. In plaats van enkel te fungeren als verbindende schakels tussen business en ICT, moeten zij strategische betekenisgevers worden die het informatielandschap ontsluiten, interpreteren en er richting aan geven. Dit vereist niet alleen technische kennis, maar ook sociale en ethische vaardigheden.

De auteurs pleiten voor een nieuwe manier van organiseren waarbij processen en samenwerking belangrijker zijn dan structuren en silo’s. Grenzen tussen afdelingen en functies vervagen, en een gezamenlijke aanpak wordt cruciaal. Organisaties moeten een gedeeld wereldbeeld ontwikkelen dat leidend is voor hun strategie en handelen.

Het manifest roept op tot actie en benadrukt dat zonder een strategische informatiepositie organisaties geen toekomst hebben. Het vraagt om een herziening van opleidingsprogramma’s voor informatieprofessionals en nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze beweging richting een informatie- en betekenisrevolutie.

In essentie is dit manifest een oproep tot een paradigmaverschuiving waarbij organisaties en informatieprofessionals zich aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid, gekenmerkt door een diepgaande integratie van informatie en betekenisgeving in alle aspecten van het organisatorische leven.

Download KLIK HIER het manifest.