Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

WG Informatieveiligheid en GDPR

Terugblik

De werkgroep security, later informatieveiligheid en GDPR, kwam er door de invoering van het belang rond informatiebescherming bij het gebruik van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Enkele enthousiastelingen bogen zich in 2001, de beginjaren van V-ICT-OR vzw, rond de minimale veiligheidsnormen die toen werden opgelegd aan OCMW's. Iets later verscheen het eerste boek van V-ICT-OR met Ivo De Poorter als auteur, omtrent hoe de taken van de veilighiedsconsulent dienden opgevat te worden.

Meteen het begin van het samenbrengen van kennis en documentatie rond informatieveiligheid en GDPR.

Concept

Sedert geruime tijd kennen we de richtsnoeren waarin de vereiste technische en organisatorische maatregelen besloten liggen waaraan ieder lokaal bestuur moet voldoen. Het laatste decennium is de noodzaak tot informatiebeveiliging en persoonsgegevensbescherming exponentieel gegroeid. De GDPR-verordening van mei 2018 legde de procedures en regelgevingen nog intensiever aan banden nu de privacy schandalen steeds vaker de kop opsteken. Het implementeren hiervan vergt echter zowel technische als organisatorische inspanningen.

De werkgroep Security heeft verschillende producten ontwikkeld die u toelaten om het doel van informatiebeveiliging en gegevensbescherming te bereiken:

Brochure

V-ICT-OR ontwikkelde een brochure die de focus legt zowel op informatiebeveiliging als op gegevensbescherming. Beiden verhouden zich immers complementair tot elkaar. De brochure is tot stand gekomen op basis van vele ervaringen vanuit de alledaagse praktijk binnen de lokale besturen. Aan de hand van opleidingen, kennisdagen, congressen en consultancy-opdrachten ‘ter plaatse’ deed de werkgroep informatiebeveiliging van V-ICT-OR cruciale kennis op om zowel lokale besturen als andere organisaties – privaat en publiek – in te lichten over de nodige procedures die ze moeten opstarten en over de vele verplichtingen die ze moeten documenteren. Met extra aandacht voor het technische aspect, reikt V-ICT-OR u een leidraad aan waarmee u de werking van uw organisatie op pragmatische wijze kunt afstemmen op de geldende wet- en regelgeving, want niets schaadt tegenwoordig uw imago meer dan een datalek. Hoewel de uitgave in de eerste plaats bedoeld is voor de lokale besturen, zijn de bepalingen die erin opgenomen zijn zo geformuleerd dat deze voor heel wat organisaties toepasbaar zijn. De brochure is eveneens dienstig als onderbouw voor diverse opleidingen rond informatiebeveiliging en gegevensbescherming ingericht door V-ICT-OR.

Bestel de brochure hier.

Managementtool

Naast het uitgeven van een brochure heeft de werkgroep Security de managementtool informatieveiligheid.be ontwikkeld. Deze managementtool kan u helpen om het doel van informatiebeveiliging en privacy compliance te bereiken, en de weg daar naartoe een stuk makkelijker te maken. Functionaliteiten zoals risicoanalyse, maturiteitsmetingen informatiebeveiliging en GDPR, veiligheidsplan, verwerkingsregister, verwerkersovereenkomst incl. contractenregister, procedure melden datalek en procedure rechten van betrokkene zijn op vandaag de speerpunten. Een bijzonder nuttig instrument ook voor het beheer van de cel informatieveiligheid. Naargelang nieuwe verplichtingen en noden wordt de managementtool permanent bijgewerkt en indien aangewezen van nieuwe functionaliteiten voorzien.

Opleidingen

Kennismedewerkers van de werkgroep Security verzorgen tal van opleidingen op het vlak van informatiebeveiliging en gegevensbescherming; opleidingen waarbij naast een degelijke theoretische fundering kan gerekend worden op een sterk praktijkgerichte focus.

Doelgroep

Iedere organisatie die bezig is met informatiebeveiliging of persoonsgegevensbescherming. Onze doelgroep bevat steden, gemeenten, ziekenhuizen, woonzorgcentra of -bedrijven, politiezones, scholen en alle andere mogelijke publieke entiteiten op het lokale niveau.

Meerwaarde

De werkgroep Security zet zich in om samen met u alle aspecten van informatiebeveiliging en persoonsgegevensbescherming binnen uw organisatie te vervolmaken. Met onze brochure, opleidingen, onze gratis managementtool (basisversie) en onze korte begeleidingstrajecten biedt de werkgroep daartoe de juiste en noodzakelijke werkinstrumenten. 

Het is tevens een duidelijke ambitie van de werkgroep Security om ervoor te zorgen dat informatie- en persoonsgegevensbescherming in uw organisatie niet alleen formeel geregeld wordt, maar zich ook daadwerkelijk vertaalt naar de dagdagelijkse werking.

Prijs

Start!

Als lid ben je slechts enkele klikken verwijderd van een rijke bibiliotheek aan documenten en het gebruik van de maturiteitsmeting en actieplanning.