Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aankoopondersteuning

Terugblik

In 2013 pakte V-ICT-OR uit met VlaVirGem: de 309ste gemeente van Vlaanderen, en niet zomaar een gemeente, maar dé Vlaamse Virtuele Gemeente. VlaVirGem wil een modelgemeente zijn, een gemeente waar de andere Vlaamse organisaties uit de publieke sector zich aan kunnen spiegelen. Om het concept verder vorm te geven werden er allerlei projecten gekoppeld aan de modelgemeente. Het laatste wapenfeit in die reeks ontwikkelingen is de oplossingscatalogus, waarin VlaVirGem een standaard vormt voor organisaties.

Concept

Leden van V-ICT-OR hebben via het onderdeel ‘Aankoopondersteuning’ dat te vinden is op Vlavirgem.be de volgende mogelijkheden:

  • zoekmogelijkheid voor referentiecomponenten en de daaraan gelinkte softwareoplossingen;
  • toegang tot de digitale versie van het boek ‘Handleiding voor goed opdrachtgeverschap bij IT aanbestedingen’ (alleen voor effectieve leden V-ICT-OR);
  • kennis rond het kader voor open standaarden, met speciale aandacht voor OSLO² als referentiekader informatie-uitwisseling tussen overheden.

Doelgroep

Iedereen die de banden met leveranciers nauwer wil aanhalen via bestekteksten en contracten kan met behulp van de ‘aankoopondersteuning’ zijn voordeel doen.

Meerwaarde

V-ICT-OR heeft dankzij zijn jarenlange ervaring menig bestektekst helpen opmaken op basis van de noden van specifieke organisaties. Dit heeft ervoor gezorgd dat V-ICT-OR een uitgebreide documentenbibliotheek heeft opgebouwd. V-ICT-OR biedt u als lokaal bestuur volgende voordelen:

  • een standaard bestektekst die via de oplossingscatalogus downloadbaar is;
  • praktische tips voor het schrijven van bestekken, meer bepaald uit het boek ‘Handleiding voor goed opdrachtgeverschap bij IT aanbestedingen’.

Prijs

De dienst aankoopondersteuning wordt gratis aangeboden voor leden van V-ICT-OR. De toegang tot de digitale versie van het boek ‘Handleiding voor goed opdrachtgeverschap bij IT aanbestedingen’ is echter alleen opengesteld voor V-ICT-OR leden. Voor meer info over lidmaatschap, zie hier.

Start!

Om toegang te krijgen tot de Aankoopondersteuning meldt u zich aan met uw V-ICT-OR account op vlavirgem.be. Klik dan op ‘Aankoopondersteuning’. Op deze pagina heeft u toegang tot de verschillende functionaliteiten rond aankoopondersteuning zoals hierboven reeds aangehaald.

Contact

Voor vragen rond het schrijven van bestekteksten, bv. in het kader van een lopende fusie of een premiumlidmaatschap, stuurt u best een e-mail naar info@v-ict-or.be.
Voor meer info rond het VlaVirGem-concept kunt u mailen naar vlavirgem@v-ict-or.be.

Geen inhoud