Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Lokaal Digitaal - 1 jaar na start - een stand van zaken.

07/09/2023

Zoals Simon Vander Elst (programmamanager Lokaal Digitaal · Digitaal Vlaanderen) het gisteren reeds zo mooi oplijstte op LinkedIn, heeft 'Lokaal Digitaal' 1 jaar na start reeds een mooi resultaat neergezet met oa

- 7 geselecteerde use cases gaande van een tool voor afspraakwerken tot cybertooling
- 46 gemeenten die aangeven interesse te hebben in onze centrale oplossing voor afspraakwerken
- Tientallen gemeenten, klein en groot, betrokken bij de behoefteanalyses en landschapsanalyses
- Tientallen bedrijven die we bevragen via de marktverkenningen
- Een strategische scenariobepaling voor een duurzame verankering van Lokaal Digitaal

Lokaal Digitaal? Wat is dat juist?

De wens van onze overheden om burgers, ondernemingen en verenigingen een optimale dienstverlening aan te bieden, leidt tot nieuwe interbestuurlijke uitdagingen op het vlak van de digitale transformatie. Het sleutelwoord om digitaal succesvol te worden is samenwerking: onderling tussen gemeenten, interbestuurlijk met andere overheden en publiek-privaat. Het programma ‘Lokaal Digitaal’ kan daarbij helpen. Het is gericht op het realiseren van concrete digitale oplossingen die voor een zo groot mogelijk aantal lokale besturen het verschil maken. Het project krijgt geleidelijk aan vorm. De eerste 4 cases zijn geselecteerd en klaar voor de volgende stap.

Wat bieden ze aan?
Onderstaande figuur omvat de bouwstenen van het programma.Samengevat:

  • Ze bieden juridische en aankooptechnische expertise.
  • Ze bieden (financiële) ondersteuning bij de opmaak van het opschalingsplan (behoefteanalyse, marktverkenning, landschapsanalyse, enz.).
  • Ze linken het opschalingsvraagstuk naar het aanbod digitale bouwstenen en de raamcontracten in beheer van het Agentschap Digitaal Vlaanderen.
  • Ze stemmen af met Gemeente zonder Gemeentehuis en de City of Things-werking.
  • Ze werken samen met de gemeenten de uitvoeringsfase van de opschaling uit.


Vanuit V-ICT-OR ondersteunen we de werking van Lokaal Digitaal op verschillende domeinen samen met onze leden uit de lokale besturen zelf. 

Naast de participatie als klankbord van onze leden in de lokale besturen in divers overleg - geven we enkele voorbeelden waar we dit ook mee in de praktijk helpen zetten:

1/ Een goed voorbeeld hiervan is 'cyberveiligheid', hier is deze samenwerking van kennis zeer duidelijk. Naast een plekje op onze CIS dag, komen de experts van Digitaal Vlaanderen binnenkort ook langs op onze cyberweerbaarheidsdagen. Op die manier toetsen we continu het werk dat op de plank ligt aan de reële praktijk en de behoeften van onze leden (de Vlaamse lokale besturen). Door deze intensieve wisselwerking, het bijsturen waar nodig en het integreren van de reeds bestaande V-ICT-OR tooling - verzekeren we dat men 'het warm water niet opnieuw aan het uitvinden is'. Tijd en middelen worden zodoende nuttig besteed. Resultaten worden sneller bereikt.

2/ Ook ondersteunt V-ICT-OR het LB365 Consortium. Vandaag werken reeds +36 Vlaamse steden en gemeenten aan een ecosysteem met een centraal integratieplatform (servicebus) via dewelke diverse databronnen en functionaliteiten kunnen ontsloten worden. Met LB365 ben je als lokaal bestuur in staat om vanuit een klantgericht centraal beheer van dossiers, een verbeterde dienstverlening uit te bouwen. Lokale besturen gingen hiervoor zelf collectief aan de slag, investeerden samen en hebben samen rond hun centraal klantendossier stapsgewijs gewerkt aan standaardisering en innovatieve dienstverlening binnen hun eigen werking. V-ICT-OR volgt mee op en stelt actief oplossingen voor. Hier zijn ondertussen ook reeds enkele (gzg) gemeente zonder gemeentehuis projecten goedgekeurd die daarop verderwerken om schaalgrootte te garanderen.


-/-

KLIK HIER door naar de 'lokaal digitaal' webpagina van de Vlaamse Overheid.