Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

OASIS

Terugblik

In 2001 postuleerde de “uitvinder” van het internet, Sir Tim Berners-Lee, reeds dat het wereldwijde web in zijn huidige vorm een belangrijke beperking heeft: de inhoud ervan is enkel vlot leesbaar door mensen, maar niet door zoekmachines of artificiële intelligenties. Dit is zo omdat het wereldwijde web is opgevat als een “web van documenten” eerder dan een “web van data”. Hij stelde in zijn paper voor om meer intensief gebruik te gaan maken van semantische beschrijvingen. Een hele tak van de computerwetenschappen wijdt zich inmiddels aan het uitwerken van deze visie, met name het onderzoek naar “Het Semantisch Web” of “Linked Data”. Ook binnen overheden wordt het semantisch web opgeworpen als een manier om efficiënt gegevensbeheer te voeren zonder af te doen aan soms fijnmazige nuances in de definities van bepaalde concepten. Het zal niet verwonderen dat met name binnen Europa, een continent dat gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid aan talen en concepten, semantiek een belangrijke rol speelt. De Europese Commissie heeft dan ook een belangrijke impuls gegeven aan dit onderzoek en aan de implementatie van Linked Data binnen overheden, onder meer via het ISA programma.

V-ICT-OR leverde reeds vanaf 2012 een belangrijk bijdrage aan deze implementatie door het opstellen van een open standaard voor lokale overheden, OSLO genaamd. OSLO werd inmiddels geadopteerd door de Vlaamse Overheid en door de Europese Commissie zelf. Het is de de-facto standaard geworden voor het beschrijven van overheidsconcepten.

Concept

Ondanks de belofte van Linked Data blijft het voor veel (lokale) overheden nog steeds een barrière om haar gegevens conform b.v. OSLO vorm te geven. Dit is deels te wijten aan het beperkte aantal applicaties dat Linked Data consumeert. Verder gebruiken veel ontwikkelaars en leveranciers liever een “eigen” standaard. Daarom lanceerde V-ICT-OR samen met haar partners het project “OASIS” (Open Applications for Semantically Interoperable Services). In dit project worden er mobiele applicaties ontwikkeld die rechtstreeks gebruik maken van Linked Data in de gangbare standaarden voor overheidsinformatie (OSLO, CPSV, Schema.org, etc.). Deze applicaties worden volledig open-source ontwikkeld en dienen als voorbeeld voor ontwikkelaars en data-leveranciers die deze standaarden willen implementeren.

Het project leverde tot nog toe twee applicaties op: 

  • tripscore.eu: een applicatie die een score berekent voor elke reis via publiek transport, in Vlaanderen en Madrid.
  • accessflanders.be: een applicatie die aangeeft welke publieke instellingen in Vlaanderen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

Doelgroep

Het project OASIS richt zich op dataleveranciers binnen de overheidssector. Het project kan helpen om op een eenvoudige manier over te gaan van “Open Data” naar “Linked Open Data” conform de juiste standaarden, en om ineens de bruikbaarheid ervan aan te tonen via concrete toepassingen.

Meerwaarde

De meerwaarde van Linked Open Data is uiteraard dat gegevens makkelijker “gelinkt” kunnen worden, en dit zowel binnen als buiten de organisatie. Door gegevens op de juiste manier te beschrijven worden deze automatisch ook opgenomen in de voorbeeldapplicaties die OASIS ontwikkelde.

Prijs

Voor een traject op maat binnen uw organisatie kan u steeds contact opnemen.

Start!

Ontwikkelaars kunnen gratis aan de slag met de open broncode op GitHub, zowel voor Access Flanders als voor Tripscore. Op de website is alle documentatie omtrent het gebruik van de standaarden terug te vinden. Voor op-maat begeleiding bij het implementeren van Linked Data binnen uw organisatie kan u steeds contact opnemen met V-ICT-OR.

Contact

Thimo Thoeye
www.oasis.team


Afbeeldingsresultaat voor europese vlag  This Action is co-financed by the European Union under the CEF Telecom programme Grant Agreement number A2015/1139143