Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Terugblik op de Smart City Expo 2023 in Barcelona

10/11/2023

De Smart City Expo 2023 in Barcelona bood een inzichtelijke blik op de evolutie van stedelijke technologieën. De expo presenteerde diverse projecten en ideeën die steden wereldwijd helpen transformeren en voorbereiden op de toekomst.

De expo bracht innovatieve technologieën naar voren die steden veerkrachtiger en duurzamer maken. Oplossingen voor mobiliteit, energiebeheer en afvalverwerking stonden centraal, tonend hoe steden kunnen profiteren van vooruitgang in deze gebieden.


Duurzaamheid en klimaatadaptatie
De aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie was merkbaar. De focus lag op groene infrastructuur, hernieuwbare energie en de ontwikkeling van een circulaire economie om de ecologische impact van stedelijke gebieden te verminderen.

Connectiviteit en digitalisering
De rol van connectiviteit en digitalisering in het verbeteren van stedelijke diensten en levenskwaliteit stond centraal. De expo presenteerde vooruitgang op het gebied van 5G-netwerken en slimme sensoren voor gegevensverzameling ter ondersteuning van stadsplanning.

Samenwerking en betrokkenheid
Belangrijk was de nadruk op samenwerking tussen verschillende belanghebbenden - overheden, bedrijven, burgers en academici - om holistische en inclusieve oplossingen te bevorderen.

Vertegenwoordiging van V-ICT-OR en Major Cities of Europe
De aanwezigheid van V-ICT-OR met 'Major Cities of Europe' benadrukte het belang van samenwerking en kennisdeling tussen gemeenten en steden, waardoor de impact van dergelijke samenwerking op stedelijke ontwikkeling werd belicht.

Een blik op de toekomst
De Expo in Barcelona diende als platform voor inspiratie en kennisuitwisseling, waarbij de mogelijkheden voor toekomstige steden, die slimmer, duurzamer en inclusiever zijn, werden belicht.


De expo bracht inzichten die samenwerking en technologische vooruitgang in steden benadrukken, en biedt zo een hoopvol perspectief op de toekomst.